Актуално

Актуализация на данни в Регистъра на БЛС и НЗИС

Разяснение от Български лекарски съюз, във връзка с постъпили сигнали, свързани с невъзможността за издаване на електронни рецепти, електронни направления и липса на достъп до модул за регистрация на ваксинирани лица.

След анализ на постъпилите сигнали беше установено, че има лица, които в регистъра на БЛС съществуват с идентификатор ЛНЧ, а електронните им подписи са издадени на техните ЕГН-та.

Това създава проблеми на системата, тъй като НЗИС прави проверка в регистъра на БЛС по идентификатора на лицето, извлечен от електронния му подпис и при липса на съвпадение отказва достъпа.

Пример: Лицето „X“ е регистрирано в регистъра на БЛС с ЛНЧ, а има издаден КЕП на своето ЕГН – при опит за достъп до НЗИС липсва съвпадение по два критерия: Тип на Идентификатор и Идентификатор и съответно лицето не е оторизирано от системата.

Уважаеми членове на РК на БЛС-Русе,

За избягване на подобни грешки е необходимо актуализиране на данните. В регистъра трябва да се запишат същите данни, които са посочени за електронния подпис.

За целта, в случаите в които има разминаване, моля да се обърнете към секретариата на колегията и да представите актуален документ за самоличност, за да се коригира информацията.

С уважение,

Красимира Сиракова

РК на БЛС-Русе

Административен секретар