Актуално

Застраховка „Професионален риск на лекарите 2022-2023 г.“

Уважаеми колеги,

На 23.04.2022 г. изтича застраховката „Професионален риск“ на лекарите.

„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШИРЪНС ГРУП“-Застрахователно Акционерно Дружество е  застраховател и делови партньор на Районна колегия на Български лекарски съюз от 2001 г.

Предложение на ЗЕАД Булстрад ВИГ за застраховка членовете на РК на БЛС – Русе по полица „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия за периода 2022/2023г.:

              Годишна цена на застраховката за 1 лекар: 150,00 лв.

Лимит на отговорност в агрегат за всяко лице: 300 000, 00 лв./триста хиляди лева/

Лимит на отговорност за всяко лице: 150 000, 00 лв./сто и петдесет хиляди лева/

                        Офертата е в секретариата на РК на БЛС-Русе и е на разположение на всички лекари.

Всички лекари, които желаят да се включат в груповата застраховка „Професионален риск“ 2022-2023г. могат  да го направят от 01.04.2022г.  до 20.04.2022 г., както следва:

  • Лично в секретариата на колегията, всеки делничен ден от 9,30ч. до 15,30ч.
  • По дружества, с отчитане на списъци в секретариата.

УС НА РК НА БЛС-РУСЕ