Актуално

ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСК“ 2024-2025 Г.

Изх.№014/20.03.2024 г.

ДО

ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА РК НА БЛС-РУСЕ

ДО

ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ

НА РК НА БЛС-РУСЕ

Уважаеми колеги,

 „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШИРЪНС ГРУП“-Застрахователно Акционерно Дружество е  застраховател и делови партньор на Районна колегия на Български лекарски съюз от 2001 г., като до този момент са изплатили обещетения по заведени дела за  отговорността на лекаря в размер на 262 703 лв.

На 23.04.2024 г. изтича застраховката „Професионален риск“ на лекарите.

Предложение на ЗЕАД Булстрад ВИГ за застраховка членовете на РК на БЛС – Русе по полица „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия за периода 2024/2025г.:

 Годишна цена за застраховката за 1 лекар: 150,00 лв.

Полицата на РК на БЛС-Русе осигурява следното застрахователно покритие:

Лимит на отговорност в агрегат за всяко лице: 300 000, 00 лв./триста хиляди лева/

Лимит на отговорност за всяко лице: 150 000, 00 лв./сто и петдесет хиляди лева/.

Всички лекари, които желаят, могат да се включат в груповата застраховка „Професионален риск“ 2024-2025г.  от 21.03.2024г.  до 18.04.2022г. включително, както следва:

  • Лично в секретариата на колегията, всеки делничен ден от 9,30ч. до 14,30ч.
  • По дружества, с отчитане на списъци в секретариата.

Приложение: оферта Булстрад

УС НА РК НА БЛС-РУСЕ