Комисия по професионална етика

МАНДАТ 2024-2027 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-Р ПЛАМЕН ДИМИТРОВ

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Д-Р ЕВГЕНИЙ НАЗЪРОВ
 2. Д-Р НАСКО ТЮТЮНДЖИЕВ
 3. Д-Р АЙДЪН ДЖИНИЕВ
 4. Д-Р МИЛЕН ШОПОВ
 5. Д-Р ЕЛИС ЧЕЛЕК
 6. Д-Р МАРТИН ЧУЛЕВ
 7. Д-Р ИВАНКА МАРИНОВА
 8. Д-Р ДЕНИС ВЕЛИЕВ
 9. Д-Р ИРЕНА ПАНДЖАРОВА
 10. Д-Р ИЛКО ГЕОРГИЕВ
 11. Д-Р ПЕТЯ КАШУКЕЕВА
 12. Д-Р МАРИНА МИТЕВА

РЕЗЕРВИ: Д-Р ВЕНИСЛАВ КЮМЮРДЖИЙСКИ