Контролна комисия

МАНДАТ 2021 г.- 2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КК: Д-Р ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ       

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Д-Р ВИКТОР МАРГАРИТОВ                                         
  2. Д-Р СТОЯН СТОЯНОВ                                                    
  3. Д-Р ЛИЛЯНА ВЪЛЧЕВА                                                  
  4. Д-Р ЙОСИФ НОВАКОВ