Актуално

Награждаване 19.10.2023 г.

Заслужилите лекари, които ще бъдат наградени на национално ниво, по категории, на официалната церемония тази вечер, в гр. София:

  1. В категорията “Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“ д-р Цветан Райчинов-председател на УС на РК на БЛС-Русе;
  2. В категорията “Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“ д-р Пенка Бахчеванова началник на отделение по Спешна медицина на УМБАЛ „Медика Русе“ и дългогодишен директор на ЦСМП;
  3. В категорията “Ти си нашето бъдеще“ д-р Цанко Йоцов-хирург и д-р Ния Милева-кардиолог в УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ.

За  „Лекар на годината 2023“ на регионално ниво ше бъдат наградени с почетен знак и грамота следните заслужили медици:

  • Д-р Цветан Трендафилов от УМБАЛ Медика. Завършва „Стоматология“ през 2005 г. в МУ-Пловдив. През 2012 г. придобива специалност „Орална хирургия“ в МУ – София. В последствие продължава да надгражда знанията си и през 2021 г. завършва и специалност „Медицина“ в МУ-София. От 2022 г. година започва специализация по Лицево-челюстна хирургия.
  • Д-р Йонка Костова от УМБАЛ Канев, специалност „Хирургия“;
  • Д-р Лора Цоневска от СБАЛПФЗ Русе, специалност „Клинична микробиология
  • Д-р Виктор Маргаритов от МБАЛ „Юлия Вревска“ Бяла, специалност Ендокринология и болести на обмяната и Вътрешни болести;
  • Д-р Емилия Бочковар от ДКЦ 1 Русе, специалност „Клинична лаборатория“;
  • Д-р Ирина Койчева, ОПЛ, специалност „Обща медицина“;
  • Д-р Антоанета Димитрова от КОЦ Русе, специалност „Лъчеленение“.

За лекарска всеотдайност и етика награждава с почетен знак и грамота д-р Елеонора Миткова Иванова и д-р Мартин Митков Чулев – специалисти по Анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ Медика-Русе. Заслуженото отличие е за бързата и адекватна реакция при знаковия случай от края на м. август 2023 г., когато съвместно, с подкрепата на дежурния медицински екип на болница „Медика“ извеждат от клинична смърт детето, ударено от мълния по време на футболна тренировка.

Секретариат на РК на БЛС-Русе