Актуално

Платформа за лекари в помощ на битката с COVID -19

Уважаеми колеги,
Предоставяме на Вашето внимание информация за виртуално пространство, 
което свързва лекари от всички точки на страната, които се борят с 
пандемията COVID 19. Надяваме се информацията да Ви бъде полезна.

Лекари от всички точки на страната могат да се свързват незабавно 
помежду си и да
обменят опит за лечението на пациенти с COVID инфекция, благодарение на 
онлайн
платформата www.lekarite-covidhelp.com. Виртуалното пространство е по 
идея на
Българската болнична асоциация и е създадено безвъзмездно от софтуерната 
компания
„Ментормейт България“, чийто екип дари труда си по изграждане на 
платформата, като
свой начин да се включат в борбата с пандемията.
Форумът дава възможност на лекари от различни болници и краища на 
страната да се
съветват бързо, лесно и безопасно по въпроси, свързани със спецификата 
на отделните
случаи на пациенти с COVID инфекция.
Незабавната реакция е крайно необходима за навременното лечение на 
различните случаи
на пациенти, заразени с COVID . Лекарите често се сблъскват с нови, 
непознати и
специфични случаи на развитие на болестта. www.lekarite-covidhelp.com им 
дава
възможност незабавно да откриват свои колеги, които вече са се 
сблъсквали с подобни
примери. Чрез форума значително се съкращава времето за проучване и 
могат да бъдат
сортирани повече от едно мнение/опит/пример, свързан с конкретен случай.
Платформата е съобразена с всички изисквания на закона за защита на 
личните данни, а
потребителите й могат да бъдат единствено лекари, чиято самоличност се 
проверява от
администраторите при регистрация.

https://lekarite-covidhelp.com/