Актуално

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ Г-ЖА АЛИСЕ МУРТЕЗОВА-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА „КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“ РУСЕ