Актуално

Покана за плащане на членски внос

Настоящата покана ще бъде изпратена до всички нередовни членове на РК на БЛС-Русе