Актуално

Почина д-р Антон Въжаров-дългогодишен деятел на Български лекарски съюз.

Управителния съвет на Районна колегия на Български лекарски съюз гр. Русе с прискърбие съобщава, че на 26.07.2020 г. ни напусна д-р Антон Борисов Въжаров-авторитет, показал и доказал висок професионализъм. Д-р Въжаров е роден на 17 декември 1942 г. в Македония. Трудовият му път започва през 1969 г. като лекар в „Детско отделение“ гр. Русе; 1970-1974 г. работи като селски лекар в с. Горно Абланово, след което е анестезиолог в МБАЛ гр. Русе. От 1991 г. е завеждащ интензивно-реанимационно отделение в Акушеро-гинекологичния комплекс до пенсионна възраст. Дори и след това професионалният път на д-р Въжаров не прекъсва. От 2013 г. той беше част от екипа на отделение по анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛ „Медика Русе“.

През 1990 г. д-р Антон Въжаров е учредител и доайен на Русенската лекарска колегия. Девет години е бил в ръководните органи на БЛС като зам. председател на БЛС-два мандата зам.председател на ЦКПЕ към БЛС. Бил е член на Висшия медицински съвет от квотата на лекарски съюз. Два мандата е бил председател на УС на РК на БЛС-Русе и един мандат председател на комисията по професионална етика.

От 1990 година до днес д-р Въжаров стоически, без страх и много емоционално е отстоявал интересите на лекарското съсловие, с ясното убеждение, че са интереси на цялото общество! Участвал е в много работни срещи, разговори, дискусии с Министерство на здравеопазването, с НЗОК, с научни и обществени организации, както и при изготвяне на проекти за промени в съществуващи закони в здравеопазването.

Доктор Въжаров винаги се е ръководил от морално-етичните норми в лекарската професия и присърце е работил за обединяване на лекарското съсловие и утвърждаване авторитета на съсловната организация.

На 19.10.2018 година д-р Антон Въжаров е отличен с награда „Лекар на годината 2018“, в категорията „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“.

УС на РК на БЛС-Русе изказва своите най-искрени и човешки съболезнования към семейството и близките на д-р Въжаров.

Поклон пред паметта му!

Управителен съвет на Районна колегия на Български лекарски съюз гр. Русе

Опелото ще се състои на 27.07.2020 г. от 13 ч. в храм “ Свети Николай“ гр. Русе