Актуално

С благодарност към кризисния щаб на БЛС

До Регионалните лекарски колегии на БЛС и до редица областни болници в страната бяха разпратени както следва: маски – 5050 бр, защитни очила – 1246 бр., защитни облекла за еднократна употреба – 436 бр., облекла с висока защита – 84 бр.

Облекла с висока защита и такива за еднократна употреба бяха разпределени към редица областни болници в страната:

МБАЛ Благоевград                                                                МБАЛ Бургас

МБАЛ „Св.Марина“ – Варна                                                  МБАЛ „Ст.Черкезов“ – В.Търново

МБАЛ „Св. Петка“ – Видин                                                    МБАЛ „Хр. Ботев“ – Враца

МБАЛ „Тота Венкова“ – Габрово                                           МБАЛ Добрич

МБАЛ „Никола Василев“- Кюстендил                                   МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ – Кърджали

МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Ловеч                    МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ – Монтана

МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник                                      МБАЛ Пловдив

МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Разград                                      МБАЛ Русе

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен                              МБАЛ  „Братан Шукеров“ – Смолян

МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ – Стара Загора                 МБАЛ Търговище

МБАЛ Хасково                                                                        МБАЛ Шумен