Управителен съвет

 МАНДАТ 2024-2027 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА РК НА БЛС: Д-Р ОРЛИН КОЖУХАРОВ

СЕКРЕТАР: Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

 1. Д-Р ХРИСТО МЕТЕВ
 2. Д-Р ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА
 3. Д-Р ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ
 4. Д-Р ТАТЯНА МАТЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Д-Р ЕВЕЛИНА ДИМОВА
 2. Д-Р БОЙКО ИВАНОВ
 3. Д-Р РОСИЦА ГЕЦОВА
 4. Д-Р ЕВА ЦОНКОВА
 5. Д-Р КАМЕН КОЖУХАРОВ
 6. Д-Р ЦВЕТАН ЛИЛОВ
 7. Д-Р МАРИН ВЕЛИКОВ
 8. Д-Р СТОЯН ГЕНАДИЕВ
 9. Д-Р ТАТЯНА РУСЕВА
 10. Д-Р СТЕФЧО ЛАМБЕВ
 11. Д-Р ПЛАМЕН ЖЕКОВ
 12. Д-Р ИСКРА ГЕНЕВА
 13. Д-Р ГЕРГАНА ДИМИТРОВА
 14. Д-Р БОЖИДАР НИКОЛОВ
 15. Д-Р КРИСТИНА СТАНЧЕВА