Управителен съвет

МАНДАТ 2021 г.- 2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА РК НА БЛС: Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

 1. ДОЦ. Д-Р КИРИЛ ПАНАЙОТОВ       
 2. Д-Р ЕВА ЦОНКОВА                              
 3. Д-Р ОРЛИН КОЖУХАРОВ                  
 4. Д-Р ХРИСТО МЕТЕВ                           

СЕКРЕТАР: Д-Р ИСКРА ГЕНЕВА                

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Д-Р ЕВЕЛИНА ДИМОВА                     
 2. Д-Р СВЕТОСЛАВ ДАЧЕВ                    
 3. Д-Р ТАТЯНА МАТЕВА                         
 4. Д-Р АЙДЪН ДЖИНИЕВ                       
 5. Д-Р РОСИЦА ГЕЦОВА                         
 6. Д-Р РОСИЦА КРЪСТЕВА                    
 7. Д-Р НАСКО ТЮТЮНДЖИЕВ            
 8. Д-Р ГЕРГАНА НИКОЛОВА                
 9. Д-Р КАМЕН КОЖУХАРОВ                 
 10. Д-Р НАДЯ ДРУМЕВА                           
 11. Д-Р ЦВЕТАН ЛИЛОВ                            
 12. Д-Р ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА                    
 13. Д-Р МАРИН ВЕЛИКОВ                        
 14. Д-Р ПЕНКА КАМЕНОВА                     
 15. Д-Р БИСЕР НАЧЕВ                               

Председател на УС на РК на БЛС-Русе:

Д-р Цветан Райчинов