Актуално

ПАРИТЕ НА НЗОК НЕ СА СОБСТВЕНОСТ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ ИЛИ НА УПРАВИТЕЛЯ НА КАСАТА, ЗА ДА БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЯНИ ЕДНОЛИЧНО И ПОД НАТИСК

ПАРИТЕ НА НЗОК НЕ СА СОБСТВЕНОСТ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ ИЛИ НА УПРАВИТЕЛЯ НА КАСАТА, ЗА ДА БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЯНИ ЕДНОЛИЧНО И ПОД НАТИСК 

Във връзка с разпространяваното сред директори на лечебни заведения от ръководството НЗОК твърдение, че БЛС отказва да подпише Анекс към НРД 2020-2022, свързан с изплащането на 100% на месечните бюджети на лечебните заведения категорично заявяваме следното:  

Първо: БЛС не е запознат с разчетите и изчисленията, свързани с предложението на НЗОК. До Съсловната организация е изпратено писмо, в което в един ред е посочено, че всяка болница, в която 10% от леглата й, определени за Ковид-пациенти,  са заети ще получи пълните си бюджети за септември, октомври и ноември месец. Така съгласно това предложение: болница, с определени 10 легла за лечение на Ковид-пациенти, която е приела дори един пациент ще получи пълния си бюджет без да е необходимо да работи и да отчита дейност от този момент нататък.  

Въпреки очевидната несправедливост и несъстоятелност, заложена в предложението на НЗОК, изхождайки от затрудненото положение на всички лечебни заведения в страната, включително на колегите от първичната и специализираната извънболнична помощ, Български лекарски съюз би подкрепил очертаващата се към края на годината икономия от 110 млн.лв. в Болнична помощ да бъде предварително разпределена по месечните бюджети и изплатена на 100% на лечебните заведения. Предлагаме още: същият подход да бъде приложен и спрямо изпълнителите от първичната и специализираната медицинска помощ, където очертаващите се икономии са: за ПИМП – 17 млн.лв., за СИМП – 27 млн. лв.  

Настояваме: незабавно да ни бъдат предоставени разчети за разпределението на средствата по лечебни заведения до края на годината, които да бъдат обсъдени между Надзорния съвет на НЗОК и УС на БЛС на публична, открита среща, излъчвана онлайн в реално време.  

БЛС няма да позволи да бъде изнудван с пиарски подходи и всяване на паника сред лечебните заведения от страната. Парите на НЗОК не са собственост на Надзорния съвет или на управителя на Касата, за да бъдат разпределяни еднолично и под натиск. Български лекарски съюз изпълнява и ще продължава да изпълнява законовите си функции за законосъобразното разпределяне и разходване на тези средства. 

В тази връзка сме готови при съмнение за злоупотреби и опит за прикриване на средства от страна на ръководството на НЗОК да сезираме компетентните органи.  

Пресцентър БЛС