За БЛС Русе

БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ е създаден през 1901 г. и е втората професионална организация на лекарите в света, след английската. Задачата на организацията в началото била да защитава  интересите на лекарското съсловие и да определя техните хонорари. Постепенно нейната роля и функции се разширяват и тя прераства във важен фактор за организиране на медицинската помощ в страната. Поради липса на министерство на здравеопазването по това време, БЛС дори определя здравната политика.

Първият председател на БЛС е д-р Димитър Моллов. През периода до 1947г. се приемат много важни правила за практикуването на лекарската професия, морално – етични норми и финансови взаимоотношения между лекар и пациент. Членството в този период е било задължително.

Председател на БЛС е Д-р Иван Маджаров.

Председател на РК на БЛС Русе е д-р Цветан Райчинов.

История

Управителен съвет

Комисия по професионална етика

Контролна комисия

Делегати